Bio

Ve svém díle Dana Sahánková reprezentuje jak polohu citlivosti k tématu vnitřních proměn lidského vědomí v závislosti na postupu času, tak neustálé hledání nových výrazových postupů v rámci tradiční „kresby“. Vyjadřuje tak rozporné zkušenosti, které se svou rafinovanou povahou a těkajícím rozměrem vymykají oblasti pouhé rozumové analýzy a reflexe. Jsou to jakési "přechodové zóny“ mezi věcností a snově magickou realitou, které nejlépe postihují tajemství a přízračnost vnitřních transformačních dějů, kde veškeré nástroje měřitelnosti, racionálních předpokladů a kauzality selhávají.

Kresby Dany Sahánkové jsou inscenacemi jakýchsi návratů, skrze které jsou vyjevovány skryté zákonitosti lidského smyslového vnímání v závislosti na hloubce a intenzitě vnitřního prožívání. Autorka vizualizuje stavy, které člověka ve všech směrech přesahují.  Podstatný je pohyb, který kresba rozviřuje a který často mizí v temnotě pozadí nebo v bílé ploše obrazového podkladu. 

Dílo

Požehnáno, co se zelená / Blessed is what is green

Tuš, akvarel, pastel na plátně
212 x 240 cm

Zrození Venuše, zrození ze tmy / Birth of Venus, Birth of Darkness

Tuš, akvarel, pastel na plátně
240 x 150 cm

Bez názvu VII-I / Untitled VII-I

tuš, zlatý akryl na plátně
2014
200 x 140 cm

Bez názvu VI-I / Untitled VI-I

tuš, tužka na plátně
2014
240 x 210 cm

Bez názvu II-I / Untitled II-I

tuš na plátně
2012
210 x 250 cm

Rozhovor

Podobní umělci