Bio

(*1996)

Prolnutí mezi sdělnou malbou a konceptuálním pojetím je v zásadní míře patrné u Zhatery Runy, aktuálně studující Ateliér Malby 2 (škola Julia Reichela i Milana Mikulaštíka) na pražské AVU. Není rozhodující, zda jde o vystoupení z prostoru základní roviny obrazu, koláž, nebo malbu. Podstatná je energie, pocit, dojem a aktuální otisk, stopa. Rychlá, jasná a automaticky autentická. Bez filtru, regulace a (auto)cenzury. Runa kříží biologickou představivost s fantasy kulturou v syntetickém gestu, uplatňujícím rozmanité techniky a materiály. Zdánlivá změť, spojující nejrůznější předměty s bezprostředními pocity, je obranou před rozvratem stejně jako před přijetím nadosobního řádu na pozadí psychického jevu horror vacui. Svár chaosu a struktury se vychyluje z jedné strany na druhou, aniž by se k některé z nich natrvalo přiklonil.

Studium:
2023–nyní Ateliér Malba 2 (Škola Julia Reichela a Milana Mikuláštíka), AVU, Praha, CZ
2022–2023 Ateliér Malba 2 (Škola Vladimíra Skrepla), AVU, Praha, CZ
2013–2018 Multimediální tvorba, Střední umělecká škola grafická, Jihlava, CZ

Samostatné výstavy:
2023 Sinstalation II., Klub Centrála, Praha, CZ

Skupinové výstavy:
2023 AM2 ZMR: Strop, HIDDEN Gallery, Praha, CZ
2016 Oblastní Galerie Vysočiny, Jihlava, CZ
2016 Galerie Gustava Mahlera, Jihlava, CZ

Dílo

Spojení rozpolceného b(L)ytí / Connection Thru Throw up of Splitted Being

mixed media
2024
180 × 110 cm

Zkrátka jatka / Faust´s Slaughterhouse

mixed media
2024
180 × 100 cm

Podobní umělci