Bio

(*2003)

Jistá deregulace je podstatným jevem v díle Natálie Želevy, aktuálně studující Ateliér Malby II (Škola Julia Reichela a Milana Mikuláštíka) na AVU v Praze. Autorka maluje fantaskní exponované situace, které zasazuje do konkrétních míst. Obrazy jsou v podstatě nutkavými záznamy vlastních představ. Zásadní není kresebná litera sdělení. Podstatná je autentická energie, určitý „deníkový“ záznam konkrétní situace. Pojetí krajiny je zpředmětněné do mnoha čitelných podrobností, s nimiž se autorka setkávala na cestě domů, takže by jistě byla schopna před plátnem říci, co každý úsek pro ni znamená. Želeva se prodírá labyrintem zákrut, plným skutečných a bludných nástrah, každá z cest je její osobní výpovědí. Na jejich konci je návrat domů, obsažený v důvěrných sešitech s pokreslenými stránkami, vlepenými do obrazu.

Studium:
2022–nyní Ateliér Malba II (Škola Julia Reichela a Milana Mikuláštíka), AVU, Praha, CZ
2018–2021 Klasická umělecká tvorba, Střední umělecká škola grafická, Jihlava, CZ

Samostatné výstavy:
2024 Ladybirds in the Basement, Beats From Basement bar, Praha, CZ
2023 Široko, Bar a Coffee Široko, České Budějovice, CZ

Skupinové výstavy:
2023 Ateliér Malba 2 AVU: 48h Countdown, GaP / Galerie a Prostor, Znojmo, CZ
2022 Přímo po křivolaté cestě, Galerie výtvarného umění v Náchodě, CZ
2021 Art Coffee Jihlava, Jihlava, CZ
2019 Divadlo DIOD, Jihlava, CZ

Dílo

Doma v Kameňáku / At home in Kamenný Újezd

kombinovaná technika na plátně
2024
100 x 70 cm

Doma v Mejtě / At home in Míto

kombinovaná technika na plátně
2024
120 x 145 cm

Doma v Budějcích / At home in Budějice

kombinovaná technika na plátně
2023
110 x 110 cm

Doma v Táboře / At home in Tábor

kombinovaná technika na plátně
2024
70 x 80 cm

Doma v Erlangenu / At home in Erlangen

kombinovaná technika na plátně
2024
100 x 70 cm

Podobní umělci