Bio

Michael Rittstein (*1949, Praha) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (1968–1974; Ateliér malířství / Škola Arnošta Paderlíka). Patří k výrazným členům generace 12/15 a k nejvýznamnějším představitelům expresivní figurální malby v ČR. V rané tvorbě těžil z podnětů barokní fresky a z reflexe panelákového životního stylu normalizace. Pod vlivem surrealismu směřoval přes symbolickou abstrahující malířskou strukturu k fantaskní, narativně rozvíjené metafoře. Vedle malby se věnuje také prostorovým instalacím, kresbě, ilustracím a volné grafice. Jeho autorský přístup vykazuje systematičnost, předem promyšlenou koncepci a je výsledkem mnohaleté vášně vyprávět příběhy, zaznamenávat prchavé okamžiky, bizarní historky, které se možná staly ve světě lidí či zvířat, zhmotňovat emoce, prožité na vlastní kůži i spojené s nutkavou potřebou neustále pozorovat okolní dění. To jsou impulzy, které probouzejí autorovu imaginaci a podněcují jeho občas poťouchlý smysl pro humor. Je zastoupen v četných významných sbírkách (například Národní galerie v Praze, Galerie Hl. města Prahy, GASK, Památník národního písemnictví v Praze, většina oblastních galerií v ČR, Ministerstvo kultury ČR, Centre Pompidou v Paříži, Albertinum ve Vídni, v řadě soukromých sbírek v ČR, v Evropě a USA). Uspořádal desítky samostatných výstav a účastnil se mnoha výstav kolektivních; za posledních deset let prošlo aukcemi více než 620 jeho děl. V letech 2001–2018 vedl na Akademii výtvarných umění v Praze Ateliér malířství III. Na přelomu let 2019–2020 představila průřez jeho malířským dílem Jízdárna Pražského hradu pod názvem Ve vlnách (kurátor Petr Mach). V r. 2021 vydala Trafo Gallery publikaci Klokaní Tarzan ke stejnojmenné výstavě.

Dílo

Zvědavci / The Curious

akryl na plátně
2020
120 x 140 cm

Důvěryhodný vačnatec / Trusted Marsupial

akryl na plátně
2021
40 x 30 cm

Před časem I / Some time ago I

akryl na plátně
2020
150 x 180 cm

Stroj času / Time Machine

akryl na plátně
2021
240 x 760 cm

Rozhovor

Podobní umělci