×

Zbyněk Sedlecký: Rekvizitář

590 Kč

Publikace k výstavě jednoho z klíčových autorů generace narozené v 70. letech.

Dvojjazyčná publikace k samostatné výstavě malíře Zbyňka Sedleckého, pro něhož je zásadní a směrodatný vztah pozorovatele a okolí. Nalezl se v situacích, jejichž spínačem je osobní zkušenost navázaná na východisko fotografického záznamu.

Zatímco starší Sedleckého práce se více opíraly o statické fotografické předlohy a strukturálně transponovaly technický povrch média do jakési distanční, „dokumentární“ povahy výsledného malířského díla, současné obrazy si předměty a figury vtahují k sobě, do intimní blízkosti diváka, do bezprostřední vzdálenosti, na dosah, kde „dýchají“ svou přítomností. V posledních obrazech Zbyňka Sedleckého dochází k novému způsobu personalizace viděného a zobrazovaného. Obrazy jsou kompaktnější a zároveň uplatňují smysl pro vnitřní pohyb forem v jejich deklarovaných kontrastech a komplementaritách (zaostření detailu x rozostření pozadí, pevné x měkké, živé x věcné apod.).
Název výstavy Rekvizitář je sám o sobě pravdivý i zavádějící. Situuje autora do nejednoznačné role někoho, kdo v rámci daných podmínek jedná přímo, sám za sebe, nebo kdo konstruuje matoucí umělé situace.
V malbě Zbyňka Sedleckého se nejedná o projev „osobní mytologie“, který by konstruoval cosi z hlediska autorského subjektu transcendentního, nýbrž o pokus prostřednictvím malířského exkurzu do konkrétních žánrů znovuoživit vztah k bezprostřednímu světu jako k čemusi z principu přirozenému, co je však nutné znovu objevit, rozkrýt a přijmout. K tomu přispívá i výstava Rekvizitář, pracující zcela nedivadelně s napůl otevřenou a napůl staženou oponou. Právě vtažení tohoto metaforického nástroje (opona) do čtení figurace je překročením pravomocí rekvizitáře, který už nenaplňuje pouze schválený scénář, ale operuje v širším poli toho, co se vůbec nachází před a za oponou jako takovou. Sedlecký se tu dotýká osudového rozhraní, které odlišuje banalitu od vážnosti stejně jako autentické prožívání od jakékoliv marnivosti, manipulace a účelové imitace.
Jak sám autor zmiňuje: „Mám odjakživa rád tu hranici mezi banálním a důležitým, a tak se mi to promítá i do výběru motivů a témat. Nejvíce asi hledám (jako autor i divák) v umění a malbě určitou autenticitu, uvěřitelnost.“

Kurátor: Petr Vaňous
Texty: Petr Vaňous
Grafický design: Jana Vahalíková
Produkce knihy: Blanka Čermáková, Veronika Čechmánková
Fotografie: Ján Rečo, Marcel Rozhoň, Ota Palán, Ivan Pinkava
Překlad: Phil Jones
Korektura: Tereza Hubáčková
Úprava fotografii: Michal Janata ( Studio Marvil )
Počet výtisků: 350 ks
Vydal Spolek Trafačka jako svou 36. publikaci
2022
ISBN 978-80-908062-8-3