×

Veronika Holcová: Analýza očistce

599 Kč

Doprovodný katalog k výstavě Veroniky Holcové: Analýza očistce.

Limitovaná edice 25 ks je opatřena signovanou autorskou kresbou v rozměru A5 v ceně 5.599 Kč.

Malířské a kresebné dílo Veroniky Holcové roste z asociací. Automatický rozběh a rytmus asociačních řetězců vyjádřených barvou, kresbou či otisky malířských nástrojů je v určité fázi samovolného bujení zastavován a korigován autorčinou obrazotvorností. V každém díle se prolínají dva odlišné výrazové světy. Dynamický tvořený asociacemi a statický zastoupený figurací. Obrazy Holcové tím, že otevírají mnohoznačnou dimenzi malířské iluze, působí na diváka podprahově. Celky se mění ve vlnící se hrozivou hmotu, jejíž hlubinný rozměr vtahuje divákův zrak do dalších skrytých prostorů, místy temných a děsivých. V názvu výstavu Analýza očistce je přítomný odkaz na obraz Očistec, velkoformátovou malbu, v níž se malířská rovina proměňuje v topografii tranzitního průletu mezi symbolickými polaritami pekla a ráje. Ocitáme se v kulturním a civilizačním prostoru, který je definován určitými etickými principy, jejichž osy nám symbolicky a metaforicky vymezují hranice našeho vnímání.

Kurátorská spolupráce: Petr Vaňous
Texty: Lumír Hladík, Petr Vaňous, Vojtěch Vacek
Grafický design: Dita Lamačová
Produkce: Blanka Čermáková, Lucie Kropáčová, Šárka Samková
Fotografie: Dita Lamačová
Překlad: Phil Jones
Korektury: Tereza Hubáčková
Papír: Magno Volume 170g . Colorplane 175g
Tisk: INDIGOPRINT.cz
Počet výtisků: 180 ks

ISBN 978-80-908604-8-3

Dvacet pět výtisků je doplněno autorskou kresbou.

Vydal Spolek Trafačka jako svou 46. publikaci.