×

Pavel Dušek: In the House

999 Kč

Speciální betonová publikace k výstavě českého umělce působícího na poli malby a streetartu.

Publikace k výstavě In the House v Trafo Gallery, která představuje autorovy nejnovější malované betonové reliéfy, ve kterých rozpoznáváme jeho dlouhodobé téma prostupující celou jeho tvorbou – konstruování, vnímání a především prožívání prostoru. Navenek se u Pavla Duška vše koncentruje do námětu sevřené prostorové kompozice interiéru, k níž také odkazuje pojmenování výstavního projektu. U tradičně malovaných obrazů jde někdy až do úrovně bytového zařízení. Typičtější je však práce se základním rozvržením hmot ve smyslu uspořádání jednotlivých konstrukčních prvků. I zde však autor pracuje s barvou, iluzivní optikou a perspektivní zkratkou, jako při běžné malbě, důraz ale klade na materiálovou účinnost a architektonickou realitu, které představují základní rozdílový prvek. Tímto způsobem rozšiřuje hranice tradičního závěsného obrazu – ten u něj disponuje výrazným prostorovým efektem ve smyslu reliéfního prolamování a přijímá tak formu hybridní platformy – obrazoobjektu. Fakticky tak nahrazuje standardní podložku, desku nebo plátno, atypem – betonem či acrystalem, které mu umožňují využít jejich tvárných vlastností. Tímto si Pavel Dušek vytvořil osobitou kombinovanou techniku, jež se nachází na pomezí modelace a malby, kde mají obě složky svou nezastupitelnou roli.

Děkujeme partnerům publikace TBG Pražské malty, ESTRA stavební s.r.o. – dekorativní podlahy

Texty: Radek Wohlmuth
Rozhovor: Marie Bordier
Grafický design: Jan Matoušek
Produkce: Blanka Čermáková, Lucie Kropáčová, Šárka Samková
Fotografie: Tomáš Fiala, Daniel Macek
Překlad: Phil Jones
Korektury: Tereza Hubáčková
Tisk: Tiskárna Helbich, a.s.
Počet výtisků: 300 ks
Počet stran: 61
ISBN 978-80-908604-2-1