×

Michal Škapa: Vzhůru

5687 Kč

litografie na 270 g ofsetovém papíře

800 × 550 mm(formát papíru 1 000 x 700 mm)
3 barvy
2020