×

Michaela Černická a Jiří Černický: Dvě desetinné čárky uprostřed věty

250 Kč

Doprovodný dvojjazyčný katalog se dvěma druhy obálky ke stejnojmenné výstavě umělců Michaely a Jiří Černických v Trafo Gallery.

Michaela Černická a Jiří Černický tvoří pár, mají spolu dvě děti. Jiří je multimediální umělec, spisovatel a donedávna byl aktivní jako pedagog. Michaela restauruje výtvarná díla, ilustruje knížky a maluje. Jejich tvůrčí kariéry jsou samostatné, přesto však provázané. Ačkoliv se jejich tvorba v mnohém odlišuje, v posledních letech spolu několikrát vystavovali. Přes vzájemné rozdíly přináší dlouholeté soužití umělecký souzvuk, který podobné výstavy činí slyšitelným. Jiří umí vytvářet výrazná manifestační díla, jeho tvorba však obsahuje i rovinu ztišené introspekce a meditativního naslouchání. Zvláště v konfrontaci s díly jeho partnerky si uvědomíme, jak dokáže mluvit pauzami mezi slovy. Michaela jen málokdy vystupuje z média malby a kresby a její práce mají osobnější charakter než extrovertní díla Jiřího, rozhodně ale překračují autobiografické záznamy a překvapují univerzálností jejích zkušeností. Michaeliny subtilní zásahy se odehrávají v globálním významovém poli a přes skromné měřítko dokážou ohlušit silou svého sdělení.

Texty: Tomáš Pospiszyl
Grafický design: Marek Pistora
Produkce: Blanka Čermáková, Lucie Kropáčová, Šárka Samková
Fotografie: Martin Polák, archiv autorů
Překlad: Phil Jones
Korektury: Tereza Hubáčková
Papír: G print 135 g
Tisk: Tiskárna Indigoprint, s.r.o.
Počet výtisků: 250 ks
ISBN 978-908604-6-9

Vydal Spolek Trafačka jako svou 44. publikaci.