×

Metropolis

150 Kč

Katalog k výstavě street artu a graffiti v rámci Českého pavilonu EXPO 2010. Anglicko-čínská verze katalogu k výstavě českého streetartu a graffiti v rámci světové výstavy EXPO 2010 v Shanghai, kde nás zastupoval Point, Masker, Cryptic 257, Scarf, Pasta Oner a Tron.

Kurátorka:  Blanka Čermáková
Manažerka doprovodného programu: Martina Hončíková
Úvod, medailonky a záverečné shrnutí:  Blanka Čermáková
Design: Michal Škapa
Překlady a korektury: Kenken, s. r. o., ArtLingua, a. s.
Fotografie z archivů umělců
Vydala Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj
ISBN 978-80-254-6922-4
Formát: 300 x 300 mm
Počet stran: 98
Bonus: samolepky