×

Ivan Pinkava: Full Moon In the Eye

750 Kč

Dvojjazyčná publikace vychazející k příležitosti výstavy fotografa Ivana Pinkavy: Full Moon In the Eye.

Tělo se svýma očima. Nebo snad oči a jejich tělo? Těžko rozhodnout, která z těchto dvou definic podstaty lidského vnímání lépe odpovídá základním principům díla Ivana Pinkavy. Je v každém případě zjevné, že obojí stojí v rámci jeho tvorby v centrální pozici. A to nikoli jen jako jeden ze základních zobrazovaných motivů jeho fotografií, ale především jako východisko k úvahám o povaze a možnostech lidského pobývání ve světě, jako prostředek ke zkoumání fenoménů, které člověka a jeho tělesnost dalece překračují.

Pátrání po tom, co vlastně pro Pinkavu znamenají tělo, tvář a oči, v jakých konstelacích se vše v jeho díle objevuje, co pro něj znamená pohled na tělo a pohled prostřednictvím těla a koneckonců i otázka kdo a na jakém základě se dívá, je leitmotivem výstavy, kterou spolu s kurátorem Pavlem Dvořákem pro Trafo Gallery připravil. Většina snímků, které se na výstavě objeví, je výběrem prací posledních let, obsahově doplněných o řadu starších, někdy dosud nevystavených fotografií.

Texty, rozhovor: Pavel Dvořák
Grafický design: Jana Vahalíková, Studio Marvil
Produkce: Blanka Čermáková, Lucie Kropáčová, Šárka Samková
Fotografie: Ivan Pinkava
Fotodokumentace výstavy: Ivan Pinkava, Tomáš Rasl
Překlad: Phil Jones
Korektury: Tereza Hubáčková
Editace fototografií: Radek Typovský, Studio Marvil
Papír: Symbol Tatami White (Fedrigoni), Surbalin Glatt (Peyer)
Tisk: Tiskárna Helbich, Brno
Počet výtisků: 450 ks
ISBN 978-80-908604-4-3-8

Kniha vyšla za podpory Tiskárny Helbich.