×

Epos 257: About a tree

390 Kč

Kniha shrnující jeden z projektů umělce Epose 257.

Epos 257, writer, umělec a podnikatel v jedné osobě, ústřední postava mnoha akcí, o kterých někdy ani sami nevíte. Možná jste zaslechli něco v televizi, možná četli v denním tisku, ale jisté je, že tento člověk má na svém kontě spousty zajímavých projektů. Jednomu z nich se obrazem i písmem věnuje právě vycházející kniha ‘EPOS 257 – About a Tree’.

Text: Radek Wohlmuth
Překlad: Zoltán Kokeš jr., Pavel Prokopič
Fotografie: EPOS 257, Bára Pivoňková, Sader, Ruled, Tworbo, Hanes
Selekce fotografií: Ondřej Klíma
Úprava fotografií: Jiří Svoboda
Grafický návrh: František Kast, EPOS 257
Tisk: Europrint, a.s.
Agarde Publishing, Praha 2009
ISBN 978-80-254-5227-1