Info

Díky Vaší podpoře budeme moct zajistit účast na zahraničním veletrhu, zrekonstruovat výstavní prostory, zviditelnit umělce v médiích.

Výhody

 • Přednostní informace o výstavách emailem a novinkách v e-shopu
 • Celoroční ediční činnost (min. 5 titulů k výstavám současného umění)
 • Přednostní informace o cenách děl z připravovaných výstav
 • Zvýhodněné akvizice uměleckých děl o 10 %
 • Podpora vedení sbírky, její systemizace a praktické zajištění  
 • Autorský šperk
 • Prohlídka TG a depozitu na míru
 • Přístup do digitálního depozitáře
 • Přístup na instalaci výstavy
 • Organizace 2 výletů za uměním s odborným výkladem (po ČR i v zahraničí)
 • Večeře či oběd v galerijním prostředí s komentovanou prohlídkou
 • Pozvání na každoroční setkání mecenášů v TG
 • Neformální diskuze s vybranými umělci v prostorách Trafo Gallery
 • Pravidelné setkávání v uměleckých ateliérech (3x ročně)
 • Přednášky o současném výtvarném umění (3x ročně)
 • Poštovné v ČR zdarma pro objednávky z e-shopu
 • Poděkování na webových stránkách, v publikacích TG a tiskových zprávách
 • Potvrzení o daru uplatnitelné v daňovém přiznání