Bio

Jakub Tytykalo je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (ateliér Grafiky Jiřího Lindovského). Při studiu absolvoval stáže v ateliéru Kresby Jiřího Petrboka, ateliéru sochařství Jaroslava Róny, a v rámci programu Erasmus navštívil ateliér malby na univerzitě v Madridu. Ve svých obrazech pracuje s rozostřenou hranicí mezi abstrakcí a zobrazivostí. Jakási sakralizace a specifická barevnost objektů na jeho plátnech evokuje surrealistické pravzory v italské a španělské manýristické malbě. V práci Jakuba Tytykala lze sledovat inspiraci klasickou modernou. Fragmentarizované bytosti, zátiší, krajiny a v poslední době také městské výjevy připomenou svou kompoziční skladbou a redukovanou barevnou škálou kubismus. Narozdíl od kubistického důrazu na akt vidění a problém zobrazení se ale Tytykalo obrací k představivosti: hmotu v obrazech modeluje především s důrazem na její imaginativní potenciál. Jakubova kombinace malby akrylovou barvou a sprejem invenčně slučuje klasické figurální malířství s odlehčeností a nadsázkou street art.

Dílo

The Forgotten Thoughts

akryl na plátně
2023
180 x 150 cm

The Night Cactus

mixed media na plátně
2022
150 x 140 cm

Whipped Cream of Events

mixed media na plátně
2019
150 x 140 cm

Suddenly Careful Landscape

akryl na plátně
2022
160 x 140 cm