Bio

Andros Foros (*1993)

Změna materiálu znamená změnu myšlení.

Výrazný posun a proměna umělecké práce po absolvování školy přinesly i změnu umělcova jména. Co ale zůstalo, je téma vnitřního dítěte, které Andros Foros nikdy neopustil. Dítě, výtvarně zpracovávané v jakémsi vyhroceném realismu, je prezentováno v různých rolích a situacích a většinou s pro něj netypickými atributy v podobě zbraní, brnění či jiných převleků. Časté využití historických předmětů je odkazem k hledání ztracených historických tradic, kontrastem mezi bohatstvím minulosti a vyprázdněností současnosti. Barevně výrazné plastiky odrážejí humor, nadsázku, sarkasmus, ale zároveň vyvolávají pocity znepokojení, strachu, nebezpečí. V netypicky komplikovaném sousoší Great Battle je opět obecně známá představa dětství drsně narušena a my se na pozadí historicko-náboženských konotací noříme do cyklického příběhu, jehož hlubší význam je na interpretaci každého z nás. 

Největší svobodu sochařské tvorby vidí Andros Foros v hlíně, která oproti jiným materiálům umožňuje expresivitu i nejjednodušší možnost změn v celém sochařském procesu. V hlíně tvoří základní stavbu sochy, její objem, tvary a modelaci. Hliněný model se následně odlije do dalšího přírodního materiálu – sádry; ta umožňuje jemnou práci s detaily a úpravu povrchu. V procesu tvorby je sádrový odlitek pro autora pouze prostřední fází, která však musí být dokonalá. Následuje vytvoření silikonové formy a potom přichází finální materiál, kterým je v aktuálním Forosově díle především acrystal. V této fázi již umělec zároveň pracuje s malbou. Používá specifický druh malování akrylátovými barvami, kdy do sochy maluje již ve fázi procesu odlévání acrystalového pozitivu, na odlité soše pak malbu finalizuje a lakuje.

Dílo

Great Battle

acrystal, akryl
2023
207 × 80 × 130 cm

Sleeping Beast

kolorovaný acrystal
2022
86 cm

Cruel Beats

kolorovaný acrystal
2022
86 cm

Podobní umělci